[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [MC] Pirates>L'altre dia, mentre intentava recollir informacio sobre els pirates i la
>seua intensa vida, algu em va comentar que els pirates venien de Barbaria,
>es a dir, que aqueix lloc, imaginari em van assegurar, era l'origen de tots
>els contes i histories sobre aquesta gent.

Barbary  A region in N Africa stretching from Egypt to the Atlantic Ocean
that is named after the *Berbers. In ancient times it consisted of
Mauritania, Numidia, Africa, Propria, and Cyrenaica. It was successively
conquered by the Romans, Vandals, Arabs, Turks, Spaniards, French, and
Italians. Between the 16th and 18th centuries, Barbary was notorious for its
pirates, who caused havoc in the Mediterranean.

cito des del "Oxford Reference Shelf":
Barbary: regio' de l'Africa del Nord que s'estreny des de l'Egipte fins a
l'Ocea' Atlantic que es anomena per als Berbers. A temps ancia' consistia en
Mauritania, Numidia, Africa Propria, i Cirenaica. Era successivament
conquerat per als Romans, Vandals, Arabs, Turcs, Espanyols, Francesos i
Italians. Entre els segles 16 i 18, Barbary era notoria per als seus pirates,
qui provocaven havoc al mediterrani.