[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [MC] Pirates i gràcies


AmiesCJ@aol.com diu:


>Barbary  A region in N Africa stretching from Egypt to the Atlantic Ocean
>that is named after the *Berbers. In ancient times it consisted of
>Mauritania, Numidia, Africa, Propria, and Cyrenaica. It was successively
>conquered by the Romans, Vandals, Arabs, Turks, Spaniards, French, and
>Italians. Between the 16th and 18th centuries, Barbary was notorious for its
>pirates, who caused havoc in the Mediterranean.

i cbt:

>El Diccionari de l'IEC (1995) diu:
>
>barbaresc -a adj. i m. i f. Natural de la regió de Barbaria. | adj. Relatiu
>o pertanyent a aquesta regió o als seus habitants.
>
>I el de la Real Academia Española (1992) ens ho aclareix una mica més
>enciclopèdicament:
>

gràcies als dos per l'amable recerca i informació. Efectivament, és el que
em pensava, la Barbaria és un lloc real, i molt bonic, per cert. Ara bé,
algú me'n va parlar com a lloc *ideal* d'origen dels pirates, però crec que
no deu haver-hi res sobre això.

gràcies de nou

Iussuf A.