[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[MC] Enterrar                 ENTERRAR

  A la ciutat on no surt el sol els carrers són tristos i grisos; de
dia i de nit, vesteixen de dol.
  A la ciutat on no surt el sol les hores també passen: si és de nit,
no pateixis, que es farà de dia (quan és de dia, com que és fosc,
no penses que vindrà la nit).
  A la ciutat on no surt el sol mai no et preguntis: "Què hi fa, aquí,
aquest cotxe llarg i negre, ple de corones de flors, si jo he
enterrat tots els morts?".

                      Joan Segons.