[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[MC] Proposta

Propose que s'incloga un nou punt a l'enumeració de tòpics propis de la
llista MICROCONTES:

        * Qüestions relatives a l'escriptura de microcontes: procés creatiu,
        tècnica narrativa, etc.

Què us pareix? Pense que pot ser interessant discutir sobre aquests temes?
Què en pensa el coordinador de la llista?

-c