[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [MC] GegantsA propòsit, als arxius de talk.origins hi ha unes quantes fotos molt
curioses i perfectament falses d'esquelets i fòssils de gegants: 

	<http://earth.ics.uci.edu:8080/faqs/ce3/sec1-1.html#ten-feet>

-c