[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re:[MC] gegants (sinopsi i mes coses)Hola,

El plantejament de la historia em sembla francament be.

Sobre el que et preguntes de per que a Alaska, i no a 
Castello, p. ex., a mi se m'acudeix una altra rao, potser
la consideraras una tonteria, pero em sembla que no ho es.
Es tracta del fred: el clima gelid que tots associem a
aquesta zona polar ajuda a crear un ambient tancat i angoixant
que lliga molt be amb la historia. Es una cosa potser
inconscient, pero hi es, com a rerafons de tot plegat...

Nomes la meva opinio. Bones festes,

Laia

.______________________.____________________________________.
|           |     Eul`alia de Bobes     |
|           | Lab. de Ling"u'istica Inform`atica |
| e.bobes@oasis.uab.es |  Univ. Aut`onoma de Barcelona  |
|  ilfe2@cc.uab.es  |   (Dept. Filologia Espanyola)  |
"----------------------"------------------------------------"