[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [MC] Un mal de panxa espantos (abans, una desaparicio)On Thu, 6 Feb 1997 iussuf@tracy.uji.es wrote:

Iussuf diu:

> 1. No estic pas tan segur. Ja ho havia pensat, però **és tan
> inversemblant** que una persona de mida natural caiga pel forat del wàter,
> fins i tot en un somni resulta inversemblant, tret que el wàter siga
> *enorme* o la persona molt petita.

Trobe que deus tindre uns somnis molt racionals, tu. No has tingut mai
problemes en contar un somni perquè et resultava difícil seguir el fil
dels esdeveniments? Normalment això és perquè no hi ha fil. Estàs parlant
amb una dona i després, dins del mateix somni, és un home. Dins del somni
continuava sent el mateix, però era distint, i això no t'estranyava, era
normal. Només ho penses després, quan estàs despert. O canvies de lloc,
etc. Almenys a mi sí que em passa. A tu no? 

> 2. Pel que fa a les lleis naturals i tota la pesca, tant fa que siga somni
> o no, les coses, a la vida real i als somnis, passen com han de passar.
> Mira't els teus contes, a veure si els teus personatges i les històries
> respecten les lleis naturals i lògiques.

Als meus contes sí. I crec que és importantíssim que siga així. Però als
meus somnis... vg. més amunt.

Una altra qüestió és precisament aquesta: els somnis dins dels contes.
Vegem-ho:

> 3. I no, no seria més difícil, al contrari: "i va caure, tot ell, com era
> de gran, pel forat, tan petit, del wàter". No, no m'agrada, no és pas real.
> 
> Iussuf A.

Jo sí que ho trobe difícil. La descripció que fas ("...tot ell, com era de
gran, pel forat, tan petit...") resulta més pròpia del món de la vigília
que dels somnis. La consideració de la incongruència de les mides no és
versemblant dins d'un somni. O és que els meus somnis són molt rars...

-c