[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [MC] (fwd) Short-Short Mythos StoriesCarles Bellver diu:

>Què us pareix si per a la
>pròxima edició de CPE (15 de maig) fem microcontes de terror / fantasia /
>ficció-científica?

Per mi endavant.

J.Segons