[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [MC] Mateu-les! Mateu-les!

>
>Mateu-les! Mateu-les! (1)

ovelles carnisseres! clòniques?

Per què a Hollywood no hauran fet una pel.lícula sobre una invasió
d'ovelles carnisseres, del tipus de les mosques, les abelles, les piranyes
i tot això?
Argument: en un laboratori de clonació d'ovelles els experiments se'ls
escapen de les mans i milions d'embrions fecundats congelats, per un error,
es descongelen i continuen el desenvolupament del fetus..., com és tot tan
avançat, no és necessari que hi haja ovelles 'mares', sinó que poden
desenvopar-se en unes incubadores i tot això, a més, es redueix el perío de
gestació a un parell de setmanes, posem per cas. Al principi no donen massa
importància, però es mengen l'herba i tot el que pillen per davant... la
gent comença a preocupar-se... intervé la policia secreta...

algú vol continuar?


Iussuf A.