[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[MC] Els dies comptatsELS DIES COMPTATS

M'he aixecat dels peus del moble-bar fent tentines i he recorregut
una per una les sales, ruixant amb l'alcohol que no he engolit els
volums de les llibreries.

A la meva cambra l'hivern és plàcid: he cremat els dietaris, els
manuscrits i els periòdics, i les busques dels rellotges. He encès un
per un els llibres, i he vist que era bo.

M'he abocat a la finestra per prendre alè. A fora, la pluja queia
intensa. He agafat un grapat de cendra i l'he abocat al corrent
d'aigua, i he vist que això era bo: s'ha arrossegat, inerme, fins al
desguàs de la cantonada.

M'he girat cap a l'interior de la cambra i he contemplat les flames. I he
vist que tot això era bo.

-Ja només queda escriure en versos antics una elegia i per viure mort
sota la terra esperar comptant els dies.

J.Segons