[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[MC] The Commonplace Book: deliris d'HPLConeixeu el Commonplace Book de Lovecraft? Conté anotacions i esborranys per
a futures històries. L'estava fullejant anit, i la veritat és que n'hi ha de
molt delirants. És normal que algunes després no s'atrevira a escriure-les. 
A veure què us pareix aquesta: 

Thibetan ROLANG - sorcerer (or NGAGSPA) reanimates a corpse by holding it in
a dark room - lying on it mouth to mouth and repeating a magic formula with
all else banished from his mind. Corpse slowly comes to life and stands up.
Tries to escape -leaps, bounds, and struggles- but sorcerer holds it.
Continues with magic formula. Corpse sticks out tongue and sorcerer bites it
off. Corpse then collapses. Tongue becomes a valuable magic talisman. If
corpse escapes - hideous results and death to sorcerer.

Una traducció ràpida:

El tibetà ROLANG - bruixot (o NGAGSPA) reanima un cadàver mantenint-lo en
una cambra fosca - ajaient-se damunt d'ell boca a boca i repetint una
fòrmula màgica desterrant qualsevol altra cosa de la seva ment. El cadàver
reviu lentament i s'aixeca. Intenta escapar -salts, bots, i lluita- però el
bruixot el reté. El cadàver trau la llengua i el bruixot li la talla d'un
mos. El cadàver llavors es desploma. La llengua esdevé un valuós talismà
màgic. Si el cadàver escapa - resultats espantosos i mort per al bruixot. 

!!!