[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[MC] sobre la fe (ressenya)


L'altre dia vaig llegir un fragment d'un assaig aparegut recentment a
Itàlia, que parla de les relacions entre la religió, l'home i coses així i
els ordinadors.


L'assaig és de J. Crespus Palacii, i el títol, aproximadament, 'L'home
maquinari: fornint bytes de fe entre ferralla'

Ací en teniu una mostra, que reproduïsc sense permís:

"
'Febytes'

Reformulació d'una pregunta clàssica, contestada moltes vegades pels Pares
de l'Església. Ara revisitada a la llum de les noves tecnologies. La fe,
com a element substancial i inseparable en la recerca de la felicitat,
també de la cyber-felicitat.

Què és la fe? Fe és tenir un ordinador amb més memòria RAM que memòria en
disc dur. Per això, els que no tenen fe estan condemnats eternament a fer
ampliacions de memòria i a modificar contínuament els settings de les
aplicacions. (...) Es produeixen, doncs, incompatibilitats entre programes,
els virus, l'anul.lació de sistemes; la vellesa i decrepitud, en summa, del
seu SO. (...)

L'home que té fe (...), no es queda mai sense RAM, totes les aplicacions
funcionen correctament i avança en el camí de la felicitat. I als dos
costats d'aqueix camí, van caient, sense remissió, els gentils i els pobres
d'esperit (RAM)."

(c) J. Crespus Palacii (1997)

-----
Iussuf A.

Iussuf@murdernet.com