[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[MC] (fwd) [CPE] CPE 2.5
--- begin forwarded text


Date: Mon, 27 Oct 1997 16:16:50 +0100 (MET)
From: Carles Bellver <bellverc@vents.uji.es>
To: extraterrestres@tracy.uji.es
Subject: [CPE] CPE 2.5

L'edició 2.5 de CONTES PER A EXTRATERRESTRES ja és disponible a l'URL
habitual: <http://nti.uji.es/CPE/>.

En aquest número publiquem vuit microcontes dels nostres millors autors:
Iussuf Almamlaka, Josep Olivera, J.Segons, Carles Bellver i Anderson. També
hem afegit un nou episodi de Mr. Invader.

-c

--- end forwarded text