[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[MC] Amb marbre en marsAMB MARBRE EN MARS

Avesat al silenci de xiprers de verd fosforescent arrossego la
llosa de marbre, encara, vogant per les rutes del coure, navegant per
l'oceà de Xarxa.

Queda la Ciutat al lluny, la vida. Tanmateix, hi
ha dies que recordo el temps del pensar i de dir les coses.

-Qui bescanviaria paraules? Paraules, canviaria paraules de codis
diferits, fins i tot paraules en una llengua estranya.

Navego per mars desconegudes. Arrossego la llosa. He perdut la fe,
aquí no hi ha ni Déu.

J. Segons
--
********************
La pàgina oficial de Joan Segons:
<Http://www.geocities.com/SoHo/Cafe/1715>
"La vida és xatejar, beure i posar i treure", anònim.