[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [MC] CUAI No. 13 para saber que hay en Uruguay>    Esta es la segunda vez que les digo que no me interesa, en absoluto, saber
>que pasa en el Uruguay, ni en ninguna otra parte del mundo. ¿Podrian
>dejarme de
>joder con éstos mails que, por otra parte, nunca he pedido? Están haciendo
>Uds.
>un uso ilegal de mi correo privado, y no tengo porque desuscribirme de algo a
>lo que nunca me suscribí.
>
>----------------------------------------------------
>Carlos Arigós
>carigos@concordia.com.ar

Senyor Arigós,

En defensa del que passa a l'Uruguai vull dir-li que potser si vostè es
prenguera la pena de llegir eixe missatge que tant l'ha emprenyat
descobriria que a l'Uruguai i en altres llocs s'esdevenen coses molt
interessants i molt rares. No sé a casa seua, però per ací no sol passar,
afortunadament, que un virus informàtic siga capaç d'obrir-te la nevera,
moure't el cotxe a l'aparcament, o abocar-te el Tang (o el Zumosol) a la
peixera. Per exemple.

D'altra banda, si a vostè, segons afirma amb gran vehemència, no li importa
el que passa a l'Uruguai ni enlloc, llavors per què diantre s'ha connectat
a la Internet? Més encara, per què ens ho conta a tots?

Atentament,

-c

NB. Dirigisc la resposta a la llista i no a l'adreça particular del senyor
Arigós per si de cas m'acusava a mi també d'utilitzar-la il.legalment (a
veure si és advocat o parent de Bill Gates i em dóna un disgust). I també
perquè com que últimament ningú no deia res, almenys així pareix que
s'anime la festa.