[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[MC] PASSAR ELS DIESPASSAR ELS DIES

Que difícil que és, a l'hivern, seure a la sorra molla, a la platja,
i estar callat, mirant les ones que retornen sempre.

Contemplo la Ciutat en successius dies. Postes de sol de
tonalitats variables: no he vist matins.

Ahir ja va passar i Demà no ha arribat. Avui no hi sóc.

Passo els dies dient paraules que el vent de novembre converteix en
gebre.

J. Segons