[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[MC] EMPÈNYER ELS ANYSEMPÈNYER ELS ANYS

Em plau els divendres per la tarda plegar de la feina. Rarament
aconsegueixo mai una sensació de pau, de benestar semblant.

Pujo a l'automòbil veloç i augmento la velocitat de pressa -10, 20,
30, 40, 50, 60, 70.-. M'agrada veure l'agulla pujar, però tanmateix
tenir-ne jo el control.

Travesso els ponts que em retornen a la Ciutat. Vorejo la taca de
mar, magnífica, resplendent del sol que davalla.

En arribar a casa em serviré una copa i seuré. Contemplaré en silenci
com s'esmuny  pel rellotge la sorra que recordo sempre.

J. Segons